Diş Sıkma Tedavisi

Bruksizm (diş sıkma) günlük yaşam stresinin bilinçaltına yönlenmesi nedeniyle ortaya çıkan ve kasların spazmına yol açarak uyku sırasında diş gıcırdatmayla kendini gösteren bir rahatsızlık olarak tarif edilebilir. Kişi genellikle diş gıcırdattığından habersizdir.

Diş gıcırdatmanın genellikle iki büyük sebebi vardır. Birincisi günlük yaşam stresi ikincisi ise alt üst çene ilişkilerindeki(kapanış) uyum bozukluklarıdır. Her ikisinin bir arada gözükmesi çok yaygındır. Dişler çekildikten sonra oluşan diş eksikliğinin tedavi edilmemesi (köprü veya implant uygulanarak)önemli bir diş gıcırdatma nedenidir.

Bruksizm her yaş grubunda hatta küçük yaşlarda bile gözükebilir. Toplumun(erişkin nufüs) yarısına yakın kesiminde ve çocukların %15 de bruksizm vakasıyla karşılaşılabilmektedir.

Nasıl Tedavi Edilir ?

Bruksizm stresle, soğukla, eklemi ilgilendiren ve yorgunlukla artabilir. Bruksizmi tetikleyen durumların başında diş kayıpları, eksik ya da hatalı yapılmış diş tedavileri, eklem ilgilendiren romatizmal hastalıklar gelir. Diş sıkmanın tedavisi kas aktivitesini düzenlemek ve sebebi ortadan kaldırmaktır.

Bunun için öncelikle kötü yapılmış dolgu ya da kaplamaların değiştirilmesi, eksik dişlerin tamamlanması ve çapraşıklıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu anlamda diş teli tedavisi, bruksizm hastalarının tedavisinde kullanılan tedavi tekniklerinden birisidir. Diş sıkma devam ederse dişlerin kapanışını değiştiren ve kas aktivitesini düzenleyen ve gece plağı olarak adlandırılan apareyler yapılır. Uyku sırasında takılan bu apareyler hem dişlerin birbirlerini aşındırmasını engellerler hem de ısırma şeklini değiştirerek kaslardaki aşırı kasılmayı azaltır. Bu tedavi 1 seneye kadar sürebilir.

Tedavi Edilmezse

Diş sıkması tedavi edilmezse hem çene eklemlerinde bozukluklara, hem de dişlerde kırılmalara ve aşınmalara sebep olabilir. Çene eklemi bozuklukları zaman içerisinde ağzın açılmamasına kadar gidebilir. Bu açıdan bruksizmin tedavisi olabildiğince erken zamanda yapılmalıdır.