İlk Muayene

Bebeklerin ilk süt dişinin çıkmasıyla birlikte 1 yaşından itibaren diş hekimine muayene olması gereklidir. Çünkü çocuğun çıkartmış olduğu dişler, çürük bakımından incelenirken biryanda da çene yapısı kontrol edilmekte olup, aynı zamanda çenenin kapanışı ve ağız içi dil, diş etleri, dudak ve yanak gibi yumuşak dokularda incelenmektedir. Dolayısıyla İlk Muayene çocuğun ağız sağlığı ve çene gelişimi için oldukça önem teşkil etmektedir.

İlk Diş Muayenesi Sırasında Neler Yapılır?

  • Çocuğun ağız içi ve diş gelişimini kontrol eden hekimi aileye bu konu üzerinde bilgi aktarır.
  • Biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk diş çürüğü gibi durumların oluşmaması adına aileye doğru beslenme alışkanlığı hakkında bilgi verilir.
  • Dudak ya da parmak emme ve tırnak yeme gibi olumsuz hareketlere değinilir ve sorunun çözüm yolları konuşulur.
  • İlk muayenenin ardından pedodonti uzmanı aileye ağız ve diş hijyeni konusunda eğitim verip, çocuğun yaşına uygun şekilde diş fırçası kullanımında nerde bulunur.

Peki, İlk Diş Muayenesi Nasıl Yapılır?

Bebeklerin İlk Muayene işlemi, ebeveynin kucağında oturur pozisyonda veya yatar şeklinde yapılmaktadır. Çocuklarda ise hasta ile hekimin diz dize geleceği şekilde muayene gerçekleştirilmektedir. Ancak 3 yaş üstü çocuklar genelde muayeneden korktuklarından dolayı, acil bir diş problemi yoksa hekimle karşılaşılan ilk an tanışma evresi olarak adlandırılır ve çocuk hiçbir şekilde zorlanarak muayene veya tedavi edilmez. İkinci seanstan itibaren çocuğun ağız içi ve diş kontrolleri yapılır ve gerekli görülen bir uygulama varsa aile bilgilendirilerek, tedavi süreci başlatılır.